De wereld van InnoFra

De KennisMakelaar die kennis deelt en borgt.

De wereld van InnoFra

De KennisMakelaar die kennis deelt en borgt.

Vraagstukken binnen gemeentes worden steeds complexer en vragen steeds vaker om een integrale maatwerkoplossing. Er ontstaat een groeiende informatiebehoefte en er is steeds meer behoefte aan probleemoplossend vermogen. KennisMakelaar van InnoFra is de verbindende schakel tussen kennisvraag en kennisaanbod.

Het BORG-concept: voor een moderne overheid met visie. BORG helpt bij het opzetten van een slimme en nieuwe vorm van bedrijfsvoering die zich kenmerkt door flexibiliteit, transparantie en toekomstgerichtheid. Het BORG-concept creëert samenhang tussen visie, beleid en uitvoering met draagvlak bij alle betrokken partijen.

Waarom InnoFra?

InnoFra is een innovatieve kennisorganisatie die staat voor doelgerichte advisering en maatwerkondersteuning voor overheidsinstanties op het gebied van:

  • Inrichten en beheer van de openbare ruimte
  • Organisatieontwikkeling
  • Optimalisatie en borgen van de bedrijfsvoering

InnoFra is een netwerkorganisatie van professionals met ruime ervaring binnen het beheer van de openbare ruimte, fysieke leefomgeving, organisatie en innovatieve ontwikkelingen in o.a. ruimtelijke adaptatie. Beschikbare kennis wordt gebundeld en innovatieve wegen worden bewandeld om synergie te realiseren. Met InnoFra haalt u een innovatieve partner in huis.

Ondersteuning bij Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een succesvolle implementatie van de Omgevingswet vraagt nu al voorbereiding van gemeentes. InnoFra ondersteunt u hierbij, o.a. bij het vertalen van de huidige visie en het beleid met betrekking tot de openbare ruimte naar de omgevingsvisie, de data op orde krijgen en het goed regelen van databeheer. Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarin veel onderdelen spelen zoals het digitaal omgevingsloket en digitalisering en ontsluiten van geo-informatie. InnoFra helpt uw organisatie DSO-proof te maken en begeleidt uw medewerkers in het anders laten werken in het kader van de Omgevingswet.

Lees meer

Bedrijfsonderdelen

Toekomstbestendige leefomgeving

Inzichtelijk maken van primaire beheerproces

Ondersteuning bij praktische vertaling van assetmanagement

Directe koppeling met het omgevingsplan

Waterkennis als communicatiemiddel

Verbindende kennislink in watersamenwerking

Bewustwording en koersbepaling klimaatadaptatie en energietransitie

Uitgangspunt Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Coaching vanuit de inhoud met de mensen

Samen vanuit de inhoud naar passende bedrijfsvoering

Passende opleiding en coaching on the job

Middels organische veranderingsaanpak

De kracht van kennisdeling

Het organiseren van kennisbijeenkomsten en expertmeetings

Actuele thema’s, zoals Omgevingswet en organisatievormen

Samenbrengen van ketenpartners

Nieuws

Opening B&I InfraCampus in Harderwijk

Op 10 april 2019 opende B&I InfraCampus op het Bouw & Infra Park in Harderwijk officieel de deuren. Deze ontmoetingsplek voor bedrijven en organisaties in de infrasector is gerealiseerd in de grote bedrijfshal op een centrale plek op het groene park. De B&I InfraCampus wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de stichting Innovatie Kenniscentrum Nederland (IKN).

Raamovereenkomst voor integrale maatwerkoplossing

Vraagstukken binnen gemeentes worden steeds complexer en vragen vaker om een integrale maatwerkoplossing. Deze maatwerkoplossing is niet altijd bij één partij te vinden. KennisMakelaar van InnoFra fungeert als spin in het web binnen samenwerkingsverbanden en tussen kennisvraag en kennisaanbod. In dat geval kan het interessant zijn om een raamovereenkomst met InnoFra/KennisMakelaar af te sluiten.

Meer nieuws