De wereld van InnoFra

De KennisMakelaar die kennis deelt en borgt.

De wereld van InnoFra

De KennisMakelaar die kennis deelt en borgt.

Vraagstukken binnen gemeentes worden steeds complexer en vragen steeds vaker om een integrale maatwerkoplossing. Er ontstaat een groeiende informatiebehoefte en er is steeds meer behoefte aan probleemoplossend vermogen. KennisMakelaar van InnoFra is de verbindende schakel tussen kennisvraag en kennisaanbod.

Het BORG-concept: voor een moderne overheid met visie. BORG helpt bij het opzetten van een slimme en nieuwe vorm van bedrijfsvoering die zich kenmerkt door flexibiliteit, transparantie en toekomstgerichtheid. Het BORG-concept creëert samenhang tussen visie, beleid en uitvoering met draagvlak bij alle betrokken partijen.

Waarom InnoFra?

InnoFra is een innovatieve kennisorganisatie die staat voor doelgerichte advisering en maatwerkondersteuning voor overheidsinstanties op het gebied van:

  • Inrichten en beheer van de openbare ruimte
  • Organisatieontwikkeling
  • Optimalisatie en borgen van de bedrijfsvoering

InnoFra is een netwerkorganisatie van professionals met ruime ervaring binnen het beheer van de openbare ruimte, fysieke leefomgeving, organisatie en innovatieve ontwikkelingen in o.a. ruimtelijke adaptatie. Beschikbare kennis wordt gebundeld en innovatieve wegen worden bewandeld om synergie te realiseren. Met InnoFra haalt u een innovatieve partner in huis.

Ondersteuning bij Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een succesvolle implementatie van de Omgevingswet vraagt nu al voorbereiding van gemeentes. InnoFra ondersteunt u hierbij, o.a. bij het vertalen van de huidige visie en het beleid met betrekking tot de openbare ruimte naar de omgevingsvisie, de data op orde krijgen en het goed regelen van databeheer. Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarin veel onderdelen spelen zoals het digitaal omgevingsloket en digitalisering en ontsluiten van geo-informatie. InnoFra helpt uw organisatie DSO-proof te maken en begeleidt uw medewerkers in het anders laten werken in het kader van de Omgevingswet.

Bedrijfsonderdelen

Toekomstbestendige leefomgeving

Inzichtelijk maken van primaire beheerproces

Ondersteuning bij praktische vertaling van assetmanagement

Directe koppeling met het omgevingsplan

Waterkennis als communicatiemiddel

Verbindende kennislink in watersamenwerking

Bewustwording en koersbepaling klimaatadaptatie en energietransitie

Uitgangspunt Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Coaching vanuit de inhoud met de mensen

Samen vanuit de inhoud naar passende bedrijfsvoering

Passende opleiding en coaching on the job

Middels organische veranderingsaanpak

De kracht van kennisdeling

Het organiseren van kennisbijeenkomsten en expertmeetings

Actuele thema’s, zoals Omgevingswet en organisatievormen

Samenbrengen van ketenpartners

Nieuws

DSO-dag op 18 juni

Op 18 juni is er weer een DSO-dag voor de toekomstige gebruikers van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De functies van het digitaal stelsel staan centraal. In de ochtend krijgt u tijdens de functionele kwartaaldemonstratie te zien welke functionele resultaten er het afgelopen kwartaal zijn geboekt bij de bouw van het DSO aan de hand van praktijkproeven. In de middag gaat u tijdens deelsessies dieper in op ervaringen en vraagstukken rondom de Omgevingswet.

Meer nieuws