KennisMakelaar

KennisMakelaar is de spin in het web tussen opdrachtgever en marktpartijen.

  • vraagstukken worden steeds complexer
  • groeiende informatiebehoefte
  • groeiende behoefte aan probleemoplossend vermogen
  • vaker integrale maatwerkoplossing nodig

Het zoeken naar de juiste antwoorden, informatie en oplossingen vraagt veel tijd, met name ook omdat de vraagstukken zich niet meer alleen afspelen op het fysieke en sociale domein. Ook de ontwikkelingen op het gebied van de omgevingswet, klimaatveranderingen en hittestress spelen een steeds belangrijkere rol. Dit alles vergt een nieuwe manier van werken en vereist ook steeds vaker samenwerking tussen verschillende marktpartijen. Het gedachtegoed van InnoFra is kennisdeling en borging.

De KennisMakelaar:

  • brengt kennisvraag en kennisaanbod bij elkaar
  • brengt marktpartijen bij elkaar om maatwerkoplossingen te bieden
  • zorgt voor transparante bedrijfsvoering middels het BORG-concept (Beheer Openbare Ruimte Geborgd)
  • stimuleert uitwisseling van kennis en ervaring
  • borgt innovatieve en integrale maatwerkoplossingen

Meer weten? Maak een afspraak of download de leaflet over KennisMakelaar.

Meer informatie nodig?


Direct contact Meer nieuws