KennisCoach

Coaches met kennis van het beheervak

Video KennisCoach in actie

Onder de naam KennisCoach dragen de professionals van InnoFra hun kennis over en helpen zij organisaties en medewerkers met hun (door)ontwikkeling. Met behulp van de KennisFilosofie helpt KennisCoach organisaties zich van binnenuit te ontwikkelen, vanuit de inhoud en met de mensen. De KennisFilosofie staat voor een nieuwe manier van werken, organiseren en leidinggeven. KennisCoach begeleidt zowel individuele medewerkers als teams.

Waarom KennisCoach?

  • Binnen de overheid neemt het aantal specialistische taken sterk toe, terwijl het aantal fte's vaak om budgettaire redenen gelimiteerd is.
  • Door steeds verdergaande specialisatie kunnen ambtenaren minder vaak elkaars taken overnemen.
  • Het vasthouden van kennis en kunde op met name de technische afdelingen wordt door toenemend personeelsverloop steeds moeilijker.
  • Maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische veranderingen vragen steeds meer van de personele capaciteit van de technische afdelingen.
  • De beheerder van de openbare ruimte kampt hierdoor in toenemende mate met gebrek aan specifieke kennis en capaciteit.

KennisCoach ondersteunt u in het vormen van een visie over de ontwikkeling van uw organisatie passende in de voortdurend veranderende maatschappelijke context. We kunnen u verder van dienst zijn om de beoogde organisatieontwikkeling vorm te geven en u naar behoefte te ondersteunen in het gestalte geven van de veranderingen. Voor ons begint deze bij de mensen en de inhoud, dus deze staan centraal in ons denken en werken.

Specifieke producten binnen deze activiteiten, zoals businessplannen en Strategische Personeels Plannen (SPP’s), kunnen wij vanzelfsprekend voor u maken, maar wij doen dat per definitie in zeer nauwe samenwerking met u. Het wordt immers alleen uw plan als u er nauw bij betrokken bent!

Opleiding KennisCoach

Door de toenemende vraag naar KennisCoaches zijn we gestart de opleiding van een tweede groep KennisCoaches. Word ook KennisCoach.

Wilt u weten wat KennisCoach voor uw organisatie kan betekenen? Download de brochure of neem contact op

Meer informatie nodig?


Direct contact Laatste nieuws