Projecten waar wij trots op zijn

Procesmanager DSO/digitalisering Omgevingswet bij gemeente Nissewaard

Procesmanager DSO/digitalisering Omgevingswet bij gemeente Nissewaard
 • Begonnen: 2019-01-02
 • Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard
 • Status: lopend
 • Uitvoering:
 • Frans Gersen
 • KennisMakelaar
 • InnoFra

InnoFra is gevraagd voor een vervolgtraject bij de gemeente Nissewaard. Frans Gersen is aangetrokken voor het leiden van o.a. de werkgroep Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) binnen het Programma Omgevingswet. Vanuit die rol zal hij de komende periode de (voorbereidende) werkzaamheden verrichten om vanuit het programma de organisatie ‘DSO-proof' te maken.

Samenwerking gemeente Zoetermeer en hoogheemraadschappen integraal onderhoud watergangen

Samenwerking gemeente Zoetermeer en hoogheemraadschappen integraal onderhoud watergangen
 • Begonnen: 2018-04-02
 • Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
 • Status: lopend
 • Uitvoering:
 • Frans Gersen
 • Gerrit Hasperhoven
 • Anita Ermers
 • Tije Domburg
 • WaterMeester
 • InnoFra
 • BeheerMeester

InnoFra ondersteunt de gemeente Zoetermeer bij de opzet van het proces van samenwerking met twee hoogheemraadschappen in het kader van integraal onderhoud aan de watergangen.

Werksessie primaire beheerproces bij Stadsbeheer Zoetermeer

Werksessie primaire beheerproces bij Stadsbeheer Zoetermeer
 • Begonnen: 2018-07-30
 • Opdrachtgever: Stadsbeheer Zoetermeer
 • KennisMakelaar

De gemeente Zoetermeer is gestart met een aantal verbeteringstrajecten binnen de afdeling Stadsbeheer. InnoFra is gevraagd dit doorontwikkelingstraject te ondersteunen en te begeleiden. Voor de zomervakantie was de eerste werksessie met betrekking tot het primaire beheerproces.

Inzet InnoFra en Inter Assetmanagement bij Werkorganisatie Duivenvoorde geïntensiveerd

Inzet InnoFra en Inter Assetmanagement bij Werkorganisatie Duivenvoorde geïntensiveerd
 • Begonnen: 2018-10-15
 • Opdrachtgever: Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Uitvoering:
 • Frans Gersen
 • Bouke de Jong
 • InnoFra
 • KennisMakelaar

De Werkorganisatie Duivenvoorde (een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar) is een optimaliseringsproces gestart binnen de teams Omgevingsbeheer en Ruimtelijke Ordening. Frans Gersen van InnoFra en Bouke de Jong van Inter Assetmanagement zijn als externe begeleiders bij dit proces betrokken.

Eerste aanzet quickscan BORG Werkorganisatie Duivenvoorde

Eerste aanzet quickscan BORG Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Begonnen: 2018-03-01
 • Opdrachtgever: Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Uitvoering:
 • Frans Gersen
 • InnoFra
 • KennisMakelaar

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken ambtelijk samen onder de naam Werkorganisatie Duivenvoorde. Binnen de afdeling beheer van de werkorganisatie bestaat de ambitie om meer integraal te werken en te veranderen van reageren naar anticiperen. De Integrale Programmakamer wordt hierbij gezien als doelstelling om naar toe te groeien.