Nieuws van InnoFra

Presentatie kwartaaldemonstratie digitaal stelsel Omgevingswet

Op 26 maart was InnoFra namens onze opdrachtgever Gemeente Nissewaard aanwezig op de DSO-dag voor de 9e kwartaaldemonstratie van het digitaal stelsel Omgevingswet. Het thema was 'Je gaat het begrijpen door ermee te werken'.

Stadsnatuurpark als waterberging

Steden krijgen steeds vaker te maken met hevige regenval en moeten dus maatregelen voor waterberging treffen. In Rotterdam werd het Essenburgpark geopend. Dit grote natuurlijke wandelgebied is tevens een waterberging voor de wijk. Als het bijzonder hard regent, kan hier zo’n 5.500 kubieke meter water worden opgeslagen.

Deventer voegt ruim honderd bestemmingsplannen samen

Deventer is één van de gemeenten die voorop lopen en nu al experimenteren met de nieuwe Omgevingswet, die per 2021 in werking treedt. In de aanloop hier naartoe heeft de gemeente ruim honderd bestemmingsplannen geactualiseerd en samengevoegd in één nieuw bestemmingsplan.

Meer lokale beleidsruimte bij het gebruik van de bodem.

Het kabinet houdt vast aan het idee van meer lokale beleidsruimte bij het gebruik van de bodem. Wel komen er instructieregels ‘om te waarborgen dat er bij het bouwen van bijvoorbeeld woningen geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid kunnen ontstaan’.

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft op 8 maart 2019 ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Gemeente Leiden betrekt inwoners bij maken toekomstplannen

Onder het thema Leiden 2040 maakt de Gemeente Leiden toekomstplannen die passen binnen de nieuwe omgevingswet. Dat doet Leiden samen met haar inwoners. Zo werd de Week van het Stadsgesprek gehouden, waar allerlei actuele thema's aanbod kwamen.

Resultaten pilotprojecten Gemeenten en BIM gepresenteerd

Tijdens de slotconferentie Gemeenten en BIM in Den Bosch werden de resultaten gepresenteerd van de VNG-Pilotstarter-projecten Samen werken met BIM en Routekaart BIM voor gemeenten. Frans Gersen van InnoFra was hierbij aanwezig namens onze opdrachtgever Gemeente Nissewaard.

Het Omgevingsloket: snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet.

Gemeentes maken kennis met Web BORG

Ook dit jaar was Innofra weer vertegenwoordigd tijdens de vakbeurs Openbare Ruimte, waar we onze nieuwe webapplicatie Web BORG presenteerde.

InnoFra presenteert Web BORG tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte (voorheen Dag van de Openbare Ruimte) op 26 en 27 september presenteert InnoFra de nieuwe webapplicatie Web BORG.

Werksessie primaire beheerproces bij Stadsbeheer Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is gestart met een aantal verbeteringstrajecten binnen de afdeling Stadsbeheer. InnoFra is gevraagd dit doorontwikkelingstraject te ondersteunen en te begeleiden. Voor de zomervakantie was de eerste werksessie met betrekking tot het primaire beheerproces.

Gemeenten onvoldoende voorbereid op droogte en hitte

Gemeenten doen nog te weinig om problemen met hitte en droogte aan te pakken. Ze brengen knelpunten wel in kaart, maar nemen nog niet genoeg concrete maatregelen, vertelden klimaatdeskundigen vorige week tegen de NOS.