Nieuws van InnoFra

Seminar Integraal Gebiedsgericht Werken in de geest van de Omgevingswet

Vraagstukken binnen gemeenten worden steeds complexer en vragen om een integrale oplossing. Met de komst van de Omgevingswet 2021 roept dat nog veel vragen op. Wat betekent de uitvoering van deze wet voor de medewerkers en onze organisatie?

Een succesvolle raadsbijeenkomst Werkorganisatie Duivenvoorde Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW)

Om effectief en efficiënt te kunnen werken, toekomstgericht op bestaande en nieuwe thema’s in te kunnen spelen en klaar te zijn voor de omgevingswet ligt de focus op integraal gebiedsgericht samenwerken, leren en expertise bundelen. We verrasten de raad met een interactieve avond waarin zij zelf participeerden vanuit de rol van de bewoners.

Integraal gebiedsgericht werken bij Werkorganisatie Duivenvoorde

Binnen de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe integrale manier van denken over en werken in de publieke ruimte. Om effectief en efficiënt te kunnen werken, toekomstgericht op bestaande en nieuwe thema’s in te kunnen spelen en klaar te zijn voor de omgevingswet ligt de focus op integraal samenwerken, leren en expertise bundelen.

Minister beantwoordt vragen over ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beantwoordde 16 september 2019 de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De vragen over het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet waren 21 juli 2019 door de commissie gesteld.

'Common ground': betere regie op informatie-uitwisseling en waarborging privacy

Gemeenten kunnen veel doen om hun informatievoorziening en informatie-uitwisseling samen te organiseren. Dan houden ze er ook beter regie op en is ook de privacy van burgers beter gewaarborgd. De manier waarop gemeenten dit willen doen wordt ‘common ground’ genoemd.

Seminar 14 november 2019: integraal gebiedsgericht werken in de geest van de Omgevingswet

Tijdens dit seminar kunnen gemeente functionarissen actief mee te praten en casuïstiek inbrengen over de nieuwe werkwijze Integraal gebiedsgericht werken in de geest van de Omgevingswet.

Inspirerende kwartaaldemonstraties DSO-dag

Dinsdag 18 juni was InnoFra weer namens onze klant Gemeente Nissewaard aanwezig bij de kwartaaldemonstraties op de DSO-dag. We hebben weer veel inspiratie opgedaan.

DSO-dag op 18 juni

Op 18 juni is er weer een DSO-dag voor de toekomstige gebruikers van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De functies van het digitaal stelsel staan centraal. In de ochtend krijgt u tijdens de functionele kwartaaldemonstratie te zien welke functionele resultaten er het afgelopen kwartaal zijn geboekt bij de bouw van het DSO aan de hand van praktijkproeven. In de middag gaat u tijdens deelsessies dieper in op ervaringen en vraagstukken rondom de Omgevingswet.

De effecten van groen op de hitte in de verstedelijkte buitenruimte

Groen in de stad heeft op zonnige dagen een verkoelend effect. Wanneer groen op de juiste plekken wordt geplant kan dat op een effectieve wijze kan bijdragen aan bijvoorbeeld het tegengaan van hittestress.

Gemeenten willen uitstel energiestrategieën

De VNG wil dat gemeenten meer tijd krijgen om de eerste versie van hun regionale energiestrategie op te stellen.

Pilot rond energietransitie en Omgevingswet

In april 2019 start een pilot rond energietransitie en de Omgevingswet. Hierin onderzoeken 8 gemeenten hoe ze de instrumenten van de Omgevingswet kunnen inzetten om hun klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken. Ze krijgen daarbij ondersteuning van een brede groep experts, kennisorganisatie Platform31 en TNO. 

Opnieuw droogteproblemen verwacht

Na de lange, droge zomer van vorig jaar nemen waterbeheerders nemen nu al voorzorgsmaatregelen om de beschikbaarheid van zoetwater in de zomer zo groot mogelijk te houden.

Vakbeurs Klimaat: alles over de gevolgen van het veranderende klimaat

Of en in welke vorm er een klimaatwet gaat komen, de tijd zal het leren. Hoe dan ook, de openbare ruimte in met name de stedelijke leefomgeving zal klimaatbestendig ingericht moeten worden. Het is immers onvermijdelijk dat door de klimaatveranderingen extremen zoals piekbuien, hittestress en droogte steeds vaker zullen voorkomen.

Opening B&I InfraCampus in Harderwijk

Op 10 april 2019 opende B&I InfraCampus op het Bouw & Infra Park in Harderwijk officieel de deuren. Deze ontmoetingsplek voor bedrijven en organisaties in de infrasector is gerealiseerd in de grote bedrijfshal op een centrale plek op het groene park. De B&I InfraCampus wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de stichting Innovatie Kenniscentrum Nederland (IKN).

Raamovereenkomst voor integrale maatwerkoplossing

Vraagstukken binnen gemeentes worden steeds complexer en vragen vaker om een integrale maatwerkoplossing. Deze maatwerkoplossing is niet altijd bij één partij te vinden. KennisMakelaar van InnoFra fungeert als spin in het web binnen samenwerkingsverbanden en tussen kennisvraag en kennisaanbod. In dat geval kan het interessant zijn om een raamovereenkomst met InnoFra/KennisMakelaar af te sluiten.