Een succesvolle raadsbijeenkomst Werkorganisatie Duivenvoorde Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW)

Om effectief en efficiënt te kunnen werken, toekomstgericht op bestaande en nieuwe thema’s in te kunnen spelen en klaar te zijn voor de omgevingswet ligt de focus op integraal gebiedsgericht samenwerken, leren en expertise bundelen. We verrasten de raad met een interactieve avond waarin zij zelf participeerden vanuit de rol van de bewoners.

Op 6 november 2019 is door de Werkorganisatie Duivenvoorde in samenwerking met InnoFra een werksessie georganiseerd om de raad mee te nemen in de nieuwe manier van Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). De Raad is enthousiast over deze methode omdat veel informatie aan de voorkant zichtbaar wordt. Dit maakt dat veel meer kansen direct in beeld komen en de kans dat er zaken over het hoofd worden gezien afneemt. De participatie (nadat kaders zijn vastgesteld) met bewoners van de wijk wordt als belangrijk gezien en past ook in de geest van de Omgevingswet.

Er zijn leuke nieuwe aandachtspunten uit deze interactieve werksessie naar voren gekomen waar het projectteam IGW mee verder kan. Ook het reserveren van ruimte voor klimaatadaptatie is frequent genoemd. De Raad is enthousiast en wil graag dat de werkorganisatie zo doorgaat en hoopt dat daar binnen de werkorganisatie voldoende capaciteit voor is.