Raamovereenkomst voor integrale maatwerkoplossing

Vraagstukken binnen gemeentes worden steeds complexer en vragen vaker om een integrale maatwerkoplossing. Deze maatwerkoplossing is niet altijd bij één partij te vinden. KennisMakelaar van InnoFra fungeert als spin in het web binnen samenwerkingsverbanden en tussen kennisvraag en kennisaanbod. In dat geval kan het interessant zijn om een raamovereenkomst met InnoFra/KennisMakelaar af te sluiten.

Een raamovereenkomst is geen opdracht, maar een voorbereidende stap voor het plaatsen van opdrachten.

(Europese) aanbestedingsprocedures duren vaak lang, terwijl het voor de voortgang van een proces belangrijk is om op korte termijn een (deel)opdracht te kunnen gunnen. Door het eenmalig aanbesteden van een raamovereenkomst voor toekomstige opdrachten, kunnen de afzonderlijke opdrachten aan de gecontracteerde raamcontractpartijen gegund worden in een veel eenvoudiger offerte- en gunningstraject.

Lees meer over raamovereenkomsten op de website van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

KennisMakelaar kan u hierover verder informeren. Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie nodig?


Direct contact Meer nieuws