Raamovereenkomst voor integrale maatwerkoplossing

Vraagstukken binnen gemeentes worden steeds complexer en vragen vaker om een integrale maatwerkoplossing. Deze maatwerkoplossing is niet altijd bij één partij te vinden. KennisMakelaar van InnoFra fungeert als spin in het web binnen samenwerkingsverbanden en tussen kennisvraag en kennisaanbod. In dat geval kan het interessant zijn om een raamovereenkomst met InnoFra/KennisMakelaar af te sluiten.

Een raamovereenkomst is geen opdracht, maar een voorbereidende stap voor het plaatsen van opdrachten.

(Europese) aanbestedingsprocedures duren vaak lang, terwijl het voor de voortgang van een proces belangrijk is om op korte termijn een (deel)opdracht te kunnen gunnen. Door het eenmalig aanbesteden van een raamovereenkomst voor toekomstige opdrachten, kunnen de afzonderlijke opdrachten aan de gecontracteerde raamcontractpartijen gegund worden in een veel eenvoudiger offerte- en gunningstraject.

Lees meer over raamovereenkomsten op de website van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wat zijn de voordelen?

Besparen van tijd en kosten

Nog onbekend is waar, wanneer en welke werkzaamheden precies uitgevoerd moeten worden. Normaliter zou dit neerkomen op meerdere aanbestedingen, maar met een raamovereenkomst hoeft er maar één keer aanbesteed te worden. Dat scheelt een hoop tijd, maar zeker ook flink wat kosten. Je houdt de complete regie. Je kan zelf bepalen waar en wanneer je de deelopdrachten uitgeeft.

Minder meerwerk

Veel van het (onnodige) meerwerk is verleden tijd, omdat je veel beter weet wat voor werkzaamheden er uitgevoerd moeten gaan worden.

Vaste aanbieders voor langere periode

Je gaat voor een langere termijn een afspraak aan met een aanbieder. Je kent elkaar, weet wat je aan elkaar hebt en je kent elkaars werkwijze. Dat is goed voor de continuïteit.

Advies

Met raamovereenkomsten beginnen én het professionaliseren van het proces rond raamovereenkomsten vraagt natuurlijk om helder te verwoorden wat men wil en hoe. Ook de werkwijze binnen de organisatie zal veranderen. Wij helpen je hier graag bij.

Meer weten? Neem contact op met Frans Gersen, frans.gersen@innofra.nl.

Meer informatie nodig?


Direct contact Meer nieuws