Stadsnatuurpark als waterberging

Steden krijgen steeds vaker te maken met hevige regenval en moeten dus maatregelen voor waterberging treffen. In Rotterdam werd het Essenburgpark geopend. Dit grote natuurlijke wandelgebied is tevens een waterberging voor de wijk. Als het bijzonder hard regent, kan hier zo’n 5.500 kubieke meter water worden opgeslagen.