Inzet InnoFra en Inter Assetmanagement bij Werkorganisatie Duivenvoorde geïntensiveerd

De Werkorganisatie Duivenvoorde (een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar) is een optimaliseringsproces gestart binnen de teams Omgevingsbeheer en Ruimtelijke Ordening. Frans Gersen van InnoFra en Bouke de Jong van Inter Assetmanagement zijn als externe begeleiders bij dit proces betrokken.

  • Begonnen: 2018-10-15
  • Opdrachtgever: Werkorganisatie Duivenvoorde
  • Uitvoering:
  • Frans Gersen
  • Bouke de Jong
  • InnoFra
  • KennisMakelaar

Doel

Meer integraal te werken en te veranderen van reageren naar anticiperen

De ambitie is om meer integraal te werken en te veranderen van reageren naar anticiperen. In de eerste fase richting integraal werken hebben de teams door middel van mindmapsessies een beter inzicht gekregen in de huidige situatie van beheren en welke knelpunten er worden ervaren om in de toekomst te komen tot een goed assetmanagement en integrale beheerplanning. Op basis van alle inzichten is besloten om InnoFra en InterAssetmanagement als externe begeleiders intensiever te betrekken bij het optimaliseringstraject.

Medewerkers vanuit verschillende teams van OGB en RO hebben tijdens een bijeenkomst in oktober een start gemaakt om te komen tot een integrale projectenlijst voor 2019. De betrokken medewerkers waren enthousiast over de aanpak: “Het belang van de integrale projectenplanning wordt nu voor iedereen duidelijker. RO moet inspelen op de beheerplannen en andersom zal OGB dat moeten doen op de ontwikkelplannen. Dan ontstaat een integraal product dat door iedereen gedragen wordt. Dan komen we met elkaar steeds meer ‘aan de voorkant’ van de planning (efficiënt/kostenbesparend/duidelijker voor omgeving en bestuur).”

In november werden Team Beheer en Team Civiel tijdens een aparte bijeenkomst bijgepraat over de stappen die nodig zijn om op versnelde wijze te komen tot verbeteringen in de bedrijfsvoering van de teams Civiel en Beheer.

Momenteel wordt in verschillende werkgroepen hard gewerkt aan het samenbrengen van de noodzakelijke gegevens voor een goed onderbouwde integrale planning voor 2019.

Meer informatie nodig?


Direct contact Meer nieuws