Eerste aanzet quickscan BORG Werkorganisatie Duivenvoorde

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken ambtelijk samen onder de naam Werkorganisatie Duivenvoorde. Binnen de afdeling beheer van de werkorganisatie bestaat de ambitie om meer integraal te werken en te veranderen van reageren naar anticiperen. De Integrale Programmakamer wordt hierbij gezien als doelstelling om naar toe te groeien.

  • Begonnen: 2018-03-01
  • Opdrachtgever: Werkorganisatie Duivenvoorde
  • Uitvoering:
  • Frans Gersen
  • InnoFra
  • KennisMakelaar

Doel

Te komen tot een Integrale Programmakamer en visie op beheer bepalen

Om deze verandering in gang te zetten heeft de gemeente Inter Asset Management in samenwerking met InnoFra gevraagd te helpen de eerste stappen hiervoor te zetten. In onderstaand plaatje hebben we het traject schetsmatig verduidelijkt.

We zijn begonnen met een inventarisatie van de huidige situatie. Enerzijds middels interviews en anderzijds met mindmapsessies met de gehele groep. Zo krijgen we een compleet beeld van de huidige situatie. Vervolgens zijn we aan de gang gegaan met het toekomstbeeld van iedereen, ook dit in individuele en gezamenlijke mindmapsessies. De volgende stap is om deze twee beelden naast elkaar te leggen en met elkaar te gaan bepalen hoe we van A naar B kunnen komen en het vervolg op kunnen pakken.

Separaat zijn we met een kernteam aan de gang gegaan met de integrale planning als eerste stap richting de Integrale Programmakamer. Na de inventarisatie van de huidige integrale (projecten)planning wordt in een sessie met elkaar te bepaald hoe we de integrale planning vorm gaan geven. De doelstelling hierbij vanuit het management is minder, maar grotere integrale en gebiedsgerichte projecten.

Op de foto v.l.n.r.: Rick Goddijn van Werkorganisatie Duivenvoorde, Bouke de Jong van Inter Asset Management en Frans Gersen van InnoFra.

Meer informatie nodig?


Direct contact Meer nieuws