Ketenpartners

Naast de partners die werkzaam zijn binnen onze netwerkorganisatie, werk InnoFra samen met verschillende ketenpartners. Dit kan zijn op projectbasis, maar ook door gezamenlijke dienstverlening en productontwikkeling.

Inter Asset Management

Asset management is volgens ons geen doel op zich, maar een middel om je doelstellingen te bereiken. Door het toepassen van asset management, helpen wij organisaties dan ook om zich verder te professionaliseren. Hierbij richten we ons met name op het tactisch en strategisch niveau, maar weten dit als geen ander te vertalen naar praktische toepasbaarheid op de werkvloer. Meer waarde halen uit je assets, klaar zijn voor de toekomstige behoeften en beter kunnen aansluiten bij de wensen van je stakeholders; dat is voor ons belangrijk.

Inter Asset Management is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor assetmanagement en is onderdeel van de holding Inter Groep Bouw & Infra. Onze holding is voor onze bedrijven wat een luxe markthal is voor kraamhouders met delicatessen. In deze markthal vinden opdrachtgevers en werkzoekenden een breed aanbod aan bouw- en infra gerelateerde diensten die elkaar aanvullen.

De samenwerking met InnoFra zit ons als gegoten, we vullen elkaar uitstekend aan. De inhoudelijke kennis vanuit Inter Asset Management en de Inter Group Bouw & Infra in combinatie met de bedrijfsvoeringskennis vanuit InnoFra sluit goed op elkaar aan. Gezamenlijk zijn we in staat om onze opdrachtgevers te helpen met het oplossen van hun directe problemen en vervolgens te zorgen voor de continuïteit en het borgen van de opgedane kennis.

Pettelaarpark 110
5216 PS
's-Hertogenbosch
010-4980197
info@interassetmanagement.nl
www.interassetmanagement.nl

Stichting Communicatie

Stichting Communicatie ondersteunt organisaties bij het optimaliseren van de effectiviteit van medewerkers. Dit doen wij met behulp van een multidisciplinair team aan de hand van vier activiteiten:

  • werving & selectie
  • organisatieontwikkeling
  • coaching
  • opleiding en training

Effectiviteit binnen een organisatie staat bij ons centraal. Zit de juiste medewerker op de juiste plek? Hoe kunnen uw medewerkers succesvol(ler) worden in hun functie? Hoe kunt u blijven investeren in uw mensen in een veranderende omgeving? Wanneer uw medewerkers optimaal functioneren ziet u dat terug in hun plezier en rendement.

Voor InnoFra verzorgen wij de opleiding KennisCoach. In de dienstverlening van InnoFra is het borgen van kennis belangrijk, zodat de door InnoFra in gang gezette ontwikkelingen geïmplementeerd worden in de organisatie. Als KennisCoach dragen de professionals van InnoFra hun kennis over en helpen zij organisaties en medewerkers met hun (door)ontwikkeling. In de opleiding leren wij toekomstige KennisCoaches in samenwerking met hun opdrachtgever en diens organisatie te ontdekken waar ieders kracht ligt en die zo optimaal mogelijk in te zetten. Dit gebeurt van operationeel tot tactisch en strategisch niveau.

Koert Lafeber van Stichting Communicatie

Ook bij klanten van InnoFra wordt Stichting Communicatie ingezet wanneer behoefte is aan training van bepaalde vaardigheden, coaching of bijvoorbeeld persoonlijkheidsonderzoek m.b.v. de Spiegeltest®.

Wilhelminapark 3
4818 SL Breda
076-5223238
info@sc.nl
www.sc.nl

Meer informatie nodig?


Direct contact Laatste nieuws