Gemeentelijk rioleringsplan

Gemeentes dienen iedere vijf jaar een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) op te stellen of dit te herzien. Deze opgave legt beslag op de gemeentelijke organisatie in de planvormingsfase en bij de uitvoering. Met het Dynamisch verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (D-vGRP) van WaterMeester voorkomt u deze piekbelasting op uw organisatie en heeft u continu inzicht in kosten, gegevensbeheer en voortgang.

Hoe werkt het Dynamisch verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan?

 • Het D-vGRP heeft in tegenstelling tot het vGRP geen vaste einddatum, maar blijft actueel door overleg met interne en externe partijen.
 • In het D-vGRP wordt het beleid daadwerkelijk geïmplementeerd.
 • Het D-vGRP geeft niet alleen het beleidskader voor het vGRP weer, maar schept ook de randvoorwaarden voor uitvoering, beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel en het stedelijk water.

Het D-vGRP biedt inzicht in het watersysteem

Disfunctioneren van de riolering heeft grote gevolgen voor grond- en oppervlaktewater, wateroverlast en waterkwaliteit. Het D-vGRP is een uitstekend instrument om inzicht in de riolering en het bijbehorende watersysteem te krijgen en zo problemen te voorkomen. Het D-vGRP:

 • Regelt het operationele beheer van het rioleringsstelsel.
 • Biedt handvatten voor beleidsondersteuning.
 • Springt in op actuele knelpunten in het watersysteem.
 • Is een uitstekend instrument voor proces- en informatiemanagement, de basis voor het goed functioneren van de riolering.

Verbinding met andere beleidsstukken

Het D-vGRP staat niet op zichzelf. WaterMeester legt daarom links naar de volgende beleidsstukken:

 • Gemeentelijk Waterplan (WP)
 • Basis Rioleringsplan (BRP)
 • Baggerplan
 • Milieubeleidsplan

Mocht dit nodig zijn, dan kan WaterMeester deze beleidsstukken samen met uw medewerkers opstellen. Ook kan WaterMeester met uw beleidsmedewerkers een zogenaamde Watertoets opstellen, aan de hand waarvan de waterparagraaf in het bestemmingsplan kan worden ingevuld. Hiermee borgt u opgesteld beleid, klimaatadaptatie, etc.

Het realiseren van een vGRP of D-vGRP, een BRP en een WP is een intensief traject dat vraagt om een gedegen projectorganisatie. WaterMeester adviseert u graag hierbij.

 • Duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Het team wordt aangesproken op deze verantwoordelijkheden
 • De plannen, met daarin het operationeel plan, worden geëvalueerd

Benieuwd wat de voordelen zijn van een Dynamisch verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan met de bijkomende beleidsplannen voor uw organisatie? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van WaterMeester? Neem contact op met Gerrit Hasperhoven via 071-5665305 of gerrit.hasperhoven@watermeester.nl.

Meer informatie nodig?


Direct contact Laatste nieuws