Seminar Integraal Gebiedsgericht Werken in de geest van de Omgevingswet

Vraagstukken binnen gemeenten worden steeds complexer en vragen om een integrale oplossing. Met de komst van de Omgevingswet 2021 roept dat nog veel vragen op. Wat betekent de uitvoering van deze wet voor de medewerkers en onze organisatie?

Uit onze gesprekken met gemeenten voelen we een duidelijke behoefte aan een andere manier van het delen van kennis, zowel intern tussen afdelingen als met collega-gemeenten onderling. Met dit Seminar faciliteren we gemeenten door ze met elkaar te verbinden en een podium te geven waar ze onderling ervaringen en successen kunnen delen.

Verbinden van vraag en kennis via dit Seminar

Donderdag 14 november stond ons eerste Seminar in het teken van het delen van kennis en ervaringen rondom Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) in de geest van de Omgevingswet. Gastheer Rick Goddijn, teamleider Beheer Werkorganisatie Duivenvoorde, begeleidde deze middag. Hij nam de 7 deelnemende gemeenten mee in de ervaringen, werkwijzen en resultaten van het project IGW bij de Werkorganisatie Duivenvoorde. Frans Gersen van Innofra, programmamanager bij WODV, opende het programma waarna Bouke de Jong partner van InnoFra, Senior adviseur integraal programmeren, de theorie achter Ingegraal Gebiedsgericht Werken toelichtte. Het tweede deel van het Seminar bestond uit een plenaire gedeelte. De deelnemers gingen in groepjes met elkaar in gesprek. Onder begeleiding van InnoFra en haar partners bevroegen de deelnemers elkaar over hoe zij Integraal Gebiedsgericht Werken zouden kunnen inzetten. Hierbij spraken ze over mogelijke doelen, risico’s en kansen. 

Quote: Rick Goddijn, teamleider beheer Werkorganisatie Duivenvoorde:

“Het Seminar gaf mij de mogelijkheid de werkwijze, consequenties, uitdagingen, kansen en valkuilen die wij bij de WODV in het proces van IGW tegen zijn gekomen, toe te lichten waarbij we de andere gemeenten met trots konden informeren en enthousiasmeren over hoe wij nu met IGW bezig zijn.
Tevens gaf het de mogelijkheid onze aanpak te toetsen bij collega’s van andere gemeenten en hun daarbij om tips te vragen.”

Waardevolle feedback

We ontvingen een mooie terugkoppeling van de aanwezige gemeenten. Het proces komt goed over waarbij ze vinden dat beheerders zich echt meer mogen profileren als moderne hoeders van de openbare ruimte. Een openbare ruimte die waarde biedt aan haar burgers en daardoor waardevol is. IGW is een vernieuwende manier van werken die ervoor zorgt dat naast de fysieke componenten ook het maatschappelijke en het sociale belang heel nadrukkelijk bij het beheren van de openbare ruimte betrokken zijn.

Hoe nu verder?

In dit Seminar hebben we waardevolle input opgehaald en heeft het ons inzichten gegeven om gemeenten te ondersteunen met Integraal Gebiedsgericht Werken bij het ontwikkelen, programmeren en implementeren via organische organiseren. Het is een nieuwe integrale manier van denken over en werken in de leefomgeving in de geest van de Omgevingswet. Hierbij hopen we dat ook andere gemeenten de verbinding leggen met de beheeropgaven en dat we in gezamenlijkheid kunnen werken aan het verbreden en uitwisselen van kennis over IGW.
Het inbedden en borgen van kennis willen we gestalte geven via een community. Een idee wat we achter de schermen verder aan het uitwerken zijn.
De inhoud van het Seminar is goed ontvangen met een mooie aanbeveling om dit niet alleen met managementleden van gemeenten te organiseren maar ook met hun medewerkers. 

We kijken terug op een geslaagde middag met dank aan onze gastheer Werkorganisatie Duivenvoorde.