Minister beantwoordt vragen over ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beantwoordde 16 september 2019 de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De vragen over het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet waren 21 juli 2019 door de commissie gesteld.