Uitnodiging seminar: integraal gebiedsgericht werken in de geest van de Omgevingswet

InnoFra nodigt u van harte uit om tijdens dit seminar actief mee te praten en uw casuïstiek in te brengen over de nieuwe werkwijze Integraal gebiedsgericht werken in de geest van de Omgevingswet.

In gesprekken met gemeenten merken wij een duidelijke behoefte aan een andere manier van kennis delen, zowel intern tussen afdelingen als met collega-gemeenten onderling. Vraagstukken binnen gemeenten worden steeds complexer en vragen steeds vaker om integrale oplossingen. De komst van de Omgevingswet in 2021 roept nog veel vragen op over wat dit betekent voor de organisatie en de medewerkers.
 
Bij de Werkorganisatie Duivenvoorde, die tevens voor deze keer het gastheerschap op zich neemt, zijn wij bezig met het project integraal gebiedsgericht werken, waarvan de resultaten als zeer positief ervaren worden, zowel door medewerkers als het management van de werkorganisatie en de colleges van B&W van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.
 
Tijdens dit seminar vertellen wij er graag meer over. Download de uitnodiging voor meer informatie. 
 

Meer informatie nodig?


Direct contact Meer nieuws