KennisMakelaar ondersteunt implementatie Omgevingswet Nissewaard

Bij de gemeente Nissewaard is een nieuw project van KennisMakelaar van start gegaan. InnoFra ondersteunt de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving bij de uitwerking van de Omgevingswet.

2018-07-25 11:20:26

De opdrachtgever heeft aangegeven dat er meer samenhang moet komen in de uitwerking op de bedrijfsvoeringsonderdelen binnen de Omgevingswet. Er zijn vele interne en externe stakeholders die mogelijk een deeloplossing kunnen bieden, maar de gemeente Nissewaard  heeft op dit moment geen zicht op het eindresultaat gezien de omvang en nog onbekende bedrijfsvoeringsaspecten en de samenhang hierbinnen. KennisMakelaar is de spin in het web tussen kennisvraag en kennisaanbod en voorziet daarmee in de behoefte om tot een meer integrale aanpak te komen. Deze aanpak leidt tot deeloplossingen waarin KennisMakelaar een vast aanspreekpunt biedt om samen met de opdrachtgever (nieuwe) vraagstellingen te benoemen waaraan diverse stakeholders hun bijdragen kunnen leveren. Het uiteindelijke doel is de uitrol van het programma van de Omgevingswet en begin 2021 een succesvolle implementatie.

Meer informatie nodig?


Direct contact Laatste nieuws