Beheer Openbare Ruimte Geborgd, ook bij u?

BORG is een praktische oplossing voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op zowel technische als bedrijfsvoerings aspecten.


 


BORG in drie minuten uitgelegd

Bekijk de video >>


 

 

InnoFra

Hoofdvestiging

Pompoenweg 9                                      2321 DK Leiden

Routebeschrijving

 

T 071-566 53 05
F 071-514 39 30


info@innofra.nl

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 

Maatwerk op het gebied van inrichting en beheer van de buitenruimte

Dag van de Openbare Ruimte 2016

Op 28 en 29 sepember staan wij weer op de beurs van de Dag van de Openbare Ruimte in de Jaarbeurs Utrecht! Komt u ook?

 

Registreren voor een gratis toegangsbewijs >

 

 

 


 

Het BORG-concept

Add-on BORG: ontsluiting voor uw bedrijfsgegevens op maat ingericht

 

Wilt u uw bedrijfsvoeringgegevens ontsluiten? BORG (Beheer Openbare Ruimte Geborgd) helpt u bij het opzetten en implementeren van een slimme en nieuwe vorm van uw bedrijfsvoering. Het BORG-concept wordt gekenmerkt door flexibiliteit, transparantie, maatwerk en toekomstgerichtheid. Bekijk de onderstaande video voor een volledige uitleg voor add-on BORG. 

 


 

Kick-Off Project ‘Basis op Orde’

In het kader van de Kick-Off van het project ‘Basis op Orde’ van de gemeente Nissewaard heeft op donderdag 7 juli jl. een presentatie plaatsgevonden voor de afdeling Stadsbeheer. Na een inspirerende opening namens het afdelingshoofd van de afdeling, Raymond van der Sluijs, was het aan Robbert Phaff (projectleider) en Frans Gersen (procesmanager BORG) om de medewerkers kennis te laten maken met het project, waar zij de komende maanden mee aan de slag gaan.

 

Het Project ‘Basis op Orde’ heeft als doel om met de afdeling tot een transparante bedrijfsvoering volgens de BORG-methodiek te komen en maakt onderdeel uit van de totale doorontwikkeling van de afdeling.

Stadsbeheer gaat dus een einde maken aan de slogan: “Als je niet weet wat en hoe je beheert, beheer je niets!” Daarom gaan we samen met Stadsbeheer bouwen aan het GBI systeem die de samenhang brengt tussen alle beschikbare informatie en die daarnaast ook een goede ontsluiting biedt voor het gebruik.

Dit gebeurt door de vraag te stellen, via Sipoc methode, wat is het primaire beheerproces en wat hebben wij nodig om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarnaast  zal GBI 6.3 en de add-on BORG gevuld worden en ons ondersteunen bij deze werkzaamheden.

 

InnoFra ondersteunt de gemeente in dit proces met behulp van KennisCoaches , daar wij de kennis en ervaring in huis hebben om de organisatie te begeleiden in dit traject. 

 

20160707_103803.jpg 20160707_104742.jpg


 

Stadsbeheer en de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet wordt de overkoepelende wet voor de fysieke leefomgeving. De wet bestrijkt ruimte, water, infrastructuur, natuur, milieu (bodem. lucht, geluid, externe veiligheid), cultureel erfgoed en landschap. De Omgevingswet is de opvolger van 16 wetten waaronder de Wet ruimtelijke ordening, Tracéwet, Waterwet en Wet milieubeheer. De wet bevat instrumenten voor de gehele beleidscyclus. Lees meer

 

 

Impressies van de IKN dag

Op 21 april 2016 is de eerste IKN dag van dit jaar gehouden. Voor het eerst in het nieuwe onderkomen en met een nieuw bestuur. 

 

Er zijn 300 deelnemers geregistreerd op deze IKN dag. Zij konden kennis delen, kennis opdoen in de stands van de 34 exposanten en tijdens diverse lezingen. Maar natuurlijk stond ook de gezelligheid en ongedwongenheid voorop.

Wij als bestuur kijken terug op een geslaagde dag en gaan ons nu richten op de tweede IKN dag in 2016, die op 13 oktober gehouden zal worden in onze locatie aan de Bonnetstraat te Ede.

 

Lees meer

 

Hieronder een korte impressie van de dag

IMG_3667.jpg IMG_3668-2.jpg IMG_3712.jpg IMG_3721.jpg IMG_3725.jpg IMG_3737.jpg IMG_3757.jpg IMG_3763.jpg IMG_3765.jpg IMG_3769.jpg IMG_3770.jpg IMG_3777.jpg IMG_3782.jpg IMG_3797.jpg IMG_3801.jpg IMG_3802.jpg IMG_3804.jpg IMG_3805.jpg IMG_3809.jpg IMG_3812.jpg IMG_3821.jpg IMG_3828.jpg IMG_3831.jpg


 

GBI dag

Zeer geslaagde GBI dag van Antea met als thema ‘Succesvol toepassen’.


Donderdag 17 maart jl. kwamen weer veel bezoekers naar de GBI dag in Reehorst te Ede om te ontdekken welke vragen zij met GBI kunnen beantwoorden en welke succesvolle toepassingen zij kunnen doen.


Ook InnoFra was met een stand aanwezig. Onze presentatie van de add-on BORG werd met grote belangstelling bekeken. InnoFra kijkt met een goed gevoel terug op deze dag.

gbidag_2016_(12).jpg gbidag_2016_(27).jpg gbidag_2016_(3).jpg gbidag_2016_(4).jpg gbidag_2016_(6).jpg IMG_3095.JPG IMG_3096-1.JPG IMG_3098-1.JPG


 

Openbare ruimte in Hollands Kroon

Na de fusie in 2012 van Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Wieringen tot Hollands Kroon is de afdeling openbare ruimte gedurende 4 jaar sterk aan verandering onderhevig geweest. Zo moet de organisatie in 2018 bestaan uit zelfsturende teams, de zogenaamde 'Pits' en werkt men nu in een hybride model naar deze situatie toe. Globaal bestaat een pit uit 5-8 mensen die verantwoordelijk zijn voor een bepaald proces of meerdere processen, in dit geval met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte of andere taken die in dit speelveld voorkomen.

Om te komen tot een gedeelde visie is het belangrijk dat er ook eerst gekeken wordt naar waar de medewerkers nú staan. Op 15 maart heeft InnoFra in samenwerking met Connection of Minds dan ook een eerste verkennende mindmapsessie gehouden om deze 'NU'-situatie in kaart te brengen. Door in een mindmap direct op te vangen wat er door de groep gezegd werd, kon er in korte tijd toegewerkt worden naar een eerste stap richting de nieuwe situatie.

Benieuwd naar de visie van Hollands Kroon? Bekijk het filmpje:

 


 

Verslag workshop 'samenwerken in het (afval)watergebied'

18 november vond de workshop 'samenwerken in het (afval)watergebied' plaats. Onze dagvoorzitter Saskia Paulissen begon de dag met een aantal warmloopoefeningen op het gebied van het leggen van verbindingen. Het motto was daarbij ”flirten op het werk”. Door de oefeningen werd de sfeer meteen los en was ieder toegankelijk voor ideeën voor samenwerking.

 

Daarna werden werkgroepjes gevormd. Per werkgroepje, welke werd geleid door wethouder Paalvast van Zoetermeer en de hoogheemraden De Haan van Rijnland en Van Zoelen van Schieland-Krimpenerwaard, is een top drie van mogelijke samenwerkingskansen gepresenteerd. Lees meer over deze geslaagde workshop.

 

 

 


 

Succesvolle assetmanagement bijeenkomst door KNC, Antea Group, Provincie Zuid-Holland en InnoFra

Op 19 november heeft KennisNetwerk Carrousel (KNC) in samenwerking met Antea Group, Provincie Zuid-Holland en InnoFra een bijeenkomst georganiseerd over assetmanagement. KNC heeft speciaal voor deze bijeenkomst laten bekijken wat nu bekend is over het fenomeen assetmanagement en wat we er wijzer van kunnen worden. Er is actief meegepraat omtrent wat we kunnen en willen bereiken met de veelheid van instrumenten en methoden uit assetmanagement. Het was een geslaagde dag en wij willen iedereen daarvoor bedanken. In 2016 zullen wij weer een editie organiseren. Wij hopen u dan (weer) te mogen zien.

P1030147.jpg P1030148.jpg P1030150-1.jpg P1030152.jpg P1030156.jpg P1030161.jpg P1030163.jpg P1030172.jpg P1030178.jpg

Een nieuwe kijk op het beheer van de openbare ruimte

 

InnoFra is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en ruimtelijke ordening. Met duurzame oplossingen, doelgericht advies en dienstverlening op maat ondersteunen wij gemeenten met het beheer van de openbare ruimte. Wij geloven in de kracht van netwerken en het delen van kennis.

 

 


 

Iedere gemeente is uniek

Gemeenten hebben vaak te maken met vergelijkbare uitdagingen. Toch is iedere gemeente uniek. Wij begrijpen als geen ander dat dit vraagt om maatwerk. InnoFra is u graag van dienst met:

  • Ondersteuning en advies voor het beheer van de openbare ruimte lees meer
  • Organisatieontwikkeling, met de mensen en vanuit de inhoud lees meer
  • Stroomlijnen van uw bedrijfsvoering lees meer

You need HTML5 support to view this content


Partner|portaal

Regie- en netwerkorganisatie

InnoFra begeleidt Stadsbeheer Zoetermeer van een uitvoerings-afdeling naar een regie- en netwerkorganisatie.

 

Lees hier het interview van Peter de Visser van Stadsbeheer Zoetermeer en Martin Visser van InnoFra over burgerparticipatie, regievoeren en de netwerkorganisatie.

Nieuws

Agenda


Sorry, er zijn op de gekozen datum geen agenda items